Der Admiral - Krieg im Pazifik (2011)

Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku

Spielfilm

Synchronfirma: Metz-Neun Synchron Studio- und Verlags GmbH

IMDb: Der Admiral - Krieg im Pazifik in der IMDb

Anzahl Sprechrollen: 12


Darsteller Sprecher Rolle
Takeo Nakahara Gordon Piedesack Chuichi Nagumo
Teruyuki Kagawa David Nathan Eikiyoshi Munakata
Koji Yakusho Erich Räuker Isoroku Yamamoto
Kippei Shiina Reiner Schöne Kameto Kuroshima
Shunji Igarashi Isaak Dentler Koichi Makino
Ikuji Nakamura Heiko Grauel Matome Ugaki
Toshiro Yanagiba Bert Stevens Shigeyoshi Inoue
Hiroshi Abe Matthias Keller Tamon Yamaguchi
Mitsugoro Bando Renier Baaken Teikichi Hori
Hiroshi Tamaki Bernd Vollbrecht Toshikazu Shindo
Rena Tanaka Nora Jokhosha Yoshie Kanzaki
Eisaku Yoshida Torsten Michaelis Yoshitake Miyake


Die Film-Poster stammen von der TMDb.
Mehr Informationen

Werbung
sprecherdatei.de - Synchronsprecher direkt buchen!
Sprecher Agentur für Synchronsprecher, Werbesprecher & Native Speaker
netcup.de
www.carpe-diem-studios.de